hiếu thuận – Giá trị sống http://giatrisong.vn Vẻ đẹp của những điều khác biệt Wed, 08 May 2019 06:52:36 +0000 vi-VN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.14 http://giatrisong.vn/wp-content/uploads/2019/05/cropped-icon_giatrisong-32x32.png hiếu thuận – Giá trị sống http://giatrisong.vn 32 32 Hai người ngốc nghếch nhất trên đời này chính là cha mẹ http://giatrisong.vn/hai-nguoi-ngoc-nghech-nhat-tren-doi-nay-chinh-la-cha-me-732.html http://giatrisong.vn/hai-nguoi-ngoc-nghech-nhat-tren-doi-nay-chinh-la-cha-me-732.html#respond Wed, 08 May 2019 06:52:06 +0000 http://giatrisong.vn/?p=732

Cha mẹ chính là người cho chúng ta sinh mệnh, nuôi nấng chúng ta thành người, là người vì chúng ta mà làm hết thảy mọi việc! Có lẽ họ không có tiền, nhưng không bao giờ để chúng ta phải bị đói. Có lẽ họ không có thế lực, chỉ là một người dân […]

Bài viết Hai người ngốc nghếch nhất trên đời này chính là cha mẹ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Giá trị sống.

]]>
http://giatrisong.vn/hai-nguoi-ngoc-nghech-nhat-tren-doi-nay-chinh-la-cha-me-732.html/feed 0