Let’s travel together.

Lời tựa

Trọng chữ tín là một phẩm chất cao quý. Người thiếu chữ tín sẽ không có thể tạo dựng cho mình tình bạn hay bất cứ mối quan hệ bền vững nào trong cuộc sống. Sự bội tín dù có khi thu được món lợi nào đó, nhưng cái giá phải trả có khi kéo dài trong cả cuộc đời. Mất tiền còn có thể tìm lại được, nhưng mất chữ tín rất khó lấy lại được lòng tin.

Giữ chữ tín là nguyên tắc hàng đầu, là chuẩn mực đạo đức trong tất cả các mối quan hệ, dù là trong gia đình hay ngoài xã hội. Không ai muốn kết giao với người bất tín. Đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất chữ tín. Hãy giữ chữ tín vì đó là một tài sản vô giá.

Chữ tín là một nhân cách đáng quý của con người mà chúng ta có dùng tiền cũng không mua được, đường đường chính chính làm người thì nên làm việc một cách rõ ràng rành mạch.

Sống ở đời đừng để người khác mất lòng tin vào bản thân bạn, bởi khi khi người khác tin bạn thì đó chính là giá trị của bạn trong lòng người đó.

Gửi tin vào web


    class="bs-shortcode bs-text ">

    THÔNG TIN LIÊN HỆ

    Phone: 0995.738.999
    Email: info@giatrisong.vn
    Web: giatrisong.vn